Strax dags att...

...åka till stallet på styrelsemöte.