Klubbkläder

Beställning av klubbkläder!
Kläderna finns i stallet för provning till och med 31/5. Beställning och betalning sker senast denna dag. Lista för beställning finns i stallet.