Policies och mål

Spain Real Madrid City, Real Madrid Shop Spain jerseysuperbMål

 • Att ge bygdens barn och ungdomar en meningsfull sysselsättning på fritiden
 • Att lära barn och ungdomar hur man umgås med varann och djur på rätt sätt
 • Att kontinuerligt förbättra kvaliteten på såväl lektionerna som anläggningen
 • Arbeta för jämställdhet inom föreningen
 • Vi skall arbeta för att erbjuda våra medlemmar en kurs eller projekt varje år (HLR, droger, ungdomsledare mm)

Vision

 • Vi ska så ofta som möjligt ha lag i Ponnyallsvenskan
 • Vår anläggning skall inom några år vara fullt handikappanpassad
 • Vi skall vara det självklara valet av ridskola för barn inom närliggande kommuner

Policies

Droger

 • Inga ungdomar under 18 år får använda tobak inom vår verksamhet
 • Ingen rökning är tillåten på Pyttelitens anläggning
 • Ledare inom klubben skall vara föredömen för ungdomarna
 • Dopning av så väl hästar som ryttare är förbjudet enligt svensk lag

Social policy

 • Vi har roligt tillsammans. Både med och utan hästar
 • Hos oss är alla välkomna på lika villkor
 • Vi pratar med varann. Inte om varann
 • Vi ber om hjälp och hjälper varann
 • När vi bär klubbens märke uppträder vi som föredömen

Miljöpolicy

 • Vi följer lagar, förordningar och andra bestämmelser som rör natur och miljö
 • Vi sorterar våra sopor
 • Vi komposterar vårt matavfall
 • Vi serverar ekologisk mat på läger och tävlingar i så stor utsträckning som möjligt
 • Vi uppmanar till samåkning till och från stallet
 • Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete

Kvalitetspolicy

 • Bredden på verksamheten är viktigare än toppen
 • Vi arbetar för att alla ska kunna utveckla sin ridning i sin egen takt
 • Hästarna är våra vänner. Inte enbart ett redskap
 • Hästarnas mat och utrustning skall liksom anläggning hålla väl godkänd klass

Säkerhet

 • Alla under 18 år bär godkänd hjälm i stallet samt hjälm och väst vid ridning
 • Vi springer eller skriker inte i närheten av hästarna
 • Alla olyckor som sker följs upp tillsammans av ledare och inblandade
 • Rökning är förbjuden innanför stallbyggnadens dörrar